Renate Spanjers

In 1994 ben ik afgestudeerd als logopedist bij Fontys Eindhoven. De eerste 11 jaar heb ik gewerkt als logopedist in de kinderrevalidatie. Hier werkte ik nauw samen met een kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut en kinderpsycholoog. Dat je door samenwerking met andere disciplines een kind met complexe problematiek verder kunt helpen vond ik een verrijking van mijn vak. Werken in de vrije vestiging was een andere uitdaging. Gedurende 6 jaar heb ik gewerkt in een logopediepraktijk te Oirschot waar ik kinderen behandelde met uiteenlopende problematiek.

Ik koesterde de wens om in de eerste lijn een multidisciplinaire samenwerking aan te gaan zoals ik kende vanuit de revalidatie maar dan in de vertrouwde thuisomgeving van het kind en het gezin. Sinds april 2010 heb ik een eigen praktijk in Boxtel en behandel ik (jonge) kinderen met een multidisciplinaire hulpvraag. Sinds januari 2013 is de praktijk gevestigd in ’t Groeihuys. Hier bevinden zich ook de praktijken van  de  kinderpsycholoog,  kinderergotherapeut, verloskundigen, caesartherapeut en  diëtiste.  Tevens is er een nauwe samenwerking met de praktijk Kinderfysiotherapie Boxtel en de verpleegkundigen en jeugdartsen van het consultatiebureau. Ik groei door samenwerking en ik wil ouders helpen hun kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling.

Na mijn opleiding logopedie heb ik onder andere de volgende nascholingen gevolgd: NDT Bobath, NDT-Mueller, scholingen preverbale logopedie/jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, sensorische integratietherapie, Hanen-oudercursus, behandelmethode Söderbergh/Tan, communicatieve taaltherapie 2 en 3, articulatietherapie volgens Hodson en Paden, DTL, PROMPT introductie techniek, Anders Kijken naar Kinderen: selectieve eters, masterclass flesweigeren, workshops: cervicale auscultatie bij kinderen, DRIPs (speekselverlies bij jonge kinderen), Kauwen Observatie en Evaluatie.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 39900148291 en ben geregistreerd preverbaal logopedist onder nummer 11429-HP (te vinden op de zoekkaart van de NVPL Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie https://www.nvpl.nl/index.php/zoekkaart/). Tevens ben ik lid van logopedie kwaliteitskring Symfonica en de werkgroep preverbale logopedie.