ontwikkelen en groeien

ontdekken en leren

plezier in communiceren

Ervaring Renate Spanjers

In 1994 ben ik afgestudeerd als logopedist bij Fontys Eindhoven. De eerste 11 jaar heb ik gewerkt als logopedist in de kinderrevalidatie. Lees meer >>

Prelogopedie

Een prelogopedische behandeling  is individueel en duurt 60 minuten. Lees verder >>

Kinderlogopedie

Een reguliere logopedische behandeling duurt 30 minuten en vindt plaats op de praktijk in het Groeihuys. Lees verder >>

Voor welke kinderen is de behandeling?

prelogopedie ⇓ voor eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen en kinderlogopedie ⇓ voor spraak- en taalproblemen

Nieuws

Informatie

In de wachtkamer staat een informatiemap met daarin: praktijkfolders, folder meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, de klachtenregeling, Privacy Policy Renate Spanjers Logopedie en informatie over Nivel zorgregistratie waaraan de praktijk deelneemt.

Samen onder één dak