Aanmelden kan telefonisch of via de mail, zie hiervoor contactgegevens.