De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt jaarlijks de tarieven voor logopedie. Niet alle verzekeraars volgen deze tarieven. Ze betalen de logopedist een  lagere vergoeding dan door de NZA  is bepaald. Logopedie voor kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering en wordt volledig vergoed omdat de praktijk met alle verzekeraars een contract heeft afgesloten.