Voor de behandeling heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of andere specialist. Voor de vergoeding van prelogopedie aan huis, is het van belang dat op de verwijzing door de arts vermeld wordt dat verwezen wordt  voor prelogopedie aan huis. De behandelingen vallen voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering.